Formandens beretning til generalforsamlingen 27. marts 2017

Formandens beretning 2017

Velkommen endnu engang til generalforsamling.

Vores seneste ordinære generalforsamling fandt sted 28. april 2016. 14 medlemmer var dengang mødt op, men et af punkterne, valg af to nye bestyrelsesmedlemmer, kunne desværre ikke gennemføres, da ingen ønskede valg. Der blev derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling 26. maj, kombineret med årets første gryden-i-kogarrangement.
Ved den ekstraordinære generalforsamling endte der med ikke at bruge kogt på meget på gryden alligevel, men der blev derimod valgt de to bestyrelsesmedlemmer, som der manglede – Ken og Kirsten. Desuden kunne formanden samme dag fejre, at han nu havde fået sig et nyt job.

En af de ting, der blev diskuteret meget ved den ordinære generalforsamling 2016 var et forslag, stillet af Jørgen, om at vi skulle overgå til at spille revy-forestilling hvert andet år om foråret, i stedet for hvert 1½ år, som det ellers i de senere år har været kotume i Fandango. I stedet var der stemning for, at man spillede en mindre forestilling de år der ikke blev spillet revy. Forskellige mennesker fik til opgave at gå videre med dette. Således skulle Jørgen tage kontakt med Anders Ahlfeldt-Rønne, og Cæcilie og undertegnede skulle arbejde på at finde ud af, hvad der skulle spilles. Det første bud på en forestilling var en John Mogensen-cabaret, skrevet af Cæcilie, som blev præsenteret på et Gryden-i-kog-arrangement 15. september.

Hvad der skete på det møde, opfattes tilsyneladende temmelig forskelligt af forskellige personer. Sikkert er, at der blev præsenteret et oplæg, inklusiv kalender, som nogle var positive overfor, men som andre havde ganske stor modstand imod – og det i en grad, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved det meste, ned i en høj detaljeringsgrad. Det til trods kom de fremmødte dog frem til at man stadig gerne ville forsøge at lave en forestilling foråret 2017, dog med overskriften 60-er 70-ercabaret i stedet. I perioden efter skete der ikke det store, udover at Jørgen holdt ved kontakten med Anders Ahnfeldt-Rønne. Det påtager bestyrelsen sig ansvaret for.

Der var ved generalforsamlingen sat endnu en dato af til gryden-i-kog. Det viste sig dog, at de der var til gryden-i-kog i september stort set alle meddelte, at de ikke kunne den aftalte dato, så derfor blev datoen ændret en enkelt dag. Det viste sig dog, at da det kom til stykket, kunne stort set heller ingen deltage på det møde, så det endte med at blive aflyst.

Bestyrelsen trådte sammen inden jul, nærmere bestemt 1. december. Formålet med det møde var at finde ud af, om vi mente, at der stadig var basis for en forestilling i foråret 2017. Det var vi i tvivl om, så derfor sendte vi en mail ud, hvor vi bad alle melde tilbage, om/hvordan folk havde lyst til at deltage. Det var der en række mennesker der svarede på, men desværre ikke nok til, at det virkede muligt at gennemføre.

Efter lidt skriveri frem og tilbage om datoer er vi så fremme ved i dag – og dermed også ved min sidste dag som formand for Fandango. Jeg har som bekendt valgt ikke at genopstille til formandsposten, og det valg har jeg truffet, fordi jeg kan konstatere, at det Fandango har brug for på formandsposten er noget andet end det jeg kan give. Jeg har dog valgt at stille mig til rådighed for en anden post i bestyrelsen, dels fordi jeg gerne vil hjælpe en ny formand godt i gang, og dels fordi jeg gerne vil hjælpe til med at sikre, at Fandango også har en bestyrelse efter i dag.
I forlængelse af dette, vil jeg også benytte lejligheden til at sige Cæcilie og Lisbeth en stor tak for deres indsats i bestyrelsen. De har blandt andet gjort en stor indsats i forhold til de ændringer vi sammen har forsøgt at skabe i mine to år som formand, i retning af at få beskrevet og uddelegeret de arbejdsopgaver der er omkring at lave en revyforestilling – nogle ændringer vi er kommet et stykke vej med, og som den nye bestyrelse forhåbentlig vil kunne bruge, og udvikle endnu mere.

Det var årets beretning. Tak for ordet.